Fiets aanschaffen via de werkkostenregeling

Binnen de Werkkostenregeling bestaat er de mogelijkheid voor de werkgever om een renteloze lening te verstrekken aan de werkgever voor aanschaf van een fiets. Wat houdt de werkkostenregeling in?

Sinds 1 januari 2015 is de werkkostenregeling verplicht voor alle werkgevers. Door de werkkostenregeling kan de werkgever maximaal 1,2% van het totale fiscale loon – de zgn. vrije ruimte – besteden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen. Door de invoering van de werkkostenregeling verdwijnen voor een groot aantal vergoedingen en verstrekkingen de fiscale regels, het fietsplan is daar één van. Maar binnen de Werkkostenregeling bestaat er ook de mogelijkheid voor de werkgever om een renteloze lening te verstrekken aan de werkgever voor aanschaf van een fiets. In plaats van het fietsplan kan de werkgever zonder verdere beperkingen een fiets vergoeden of verstrekken aan zijn werknemers. Dit moet wel gebeuren binnen het budget van 1,2%. Er worden geen nadere eisen gesteld aan de fiets. Het mag dus ook een elektrische fiets of elektrische scooter zijn. De werkgever kan zelf bepalen hoe vaak hij een fiets beschikbaar wilt stellen, de hoogte van de aanschafprijs, type fiets en de aard van het gebruik. Het aantal dagen dat je met de fiets naar het werk reist is niet van belang binnen de werkkostenregeling. De aanschaf van de fiets moet wel aantoonbaar zijn. Als de werkgever een kilometervergoeding betaalt, kan de lening hiermee terugbetaald worden.

Als een werkgever boven de 1,2% uitkomt, moet over het meerdere een naheffing van 80% worden afgedragen. Dit betekent dat werkgevers die gebruik gaan maken van de Werkkostenregeling bij moeten gaan houden hoeveel er verstrekt en vergoed wordt, omdat ze de grens van 1,2% van de loonsom in de gaten moeten houden. Ook zal daarbij nagedacht moeten worden over de toekenning van de beschikbare ruimte aan het personeel. Maken ze daar een totaal bedrag van of gaan ze de beschikbare ruimte per individuele werknemer berekenen?

Waar kan ik meer informatie vinden over de werkkostenregeling?

Op www.werkkostenregeling.net en www.werkkostenregeling.info vindt u meer informatie.

Neem contact met ons voor meer mogelijkheden en regelingen